VERNA - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet UKM


Period: 27.1.2021 - 5.9.2023

Content: Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi utvecklar i samarbete med kårerna, ÅAS och
Novium, en modell som stöder studerandes studieförmåga och välbefinnande genom
att initiera gruppverksamhet som fokuserar på vardagscoaching,
studiecirkelverksamhet och självstyrningskurser.

Inspiration för gruppverksamheten hämtas från Kunttus modell för studieförmåga.
För att nå ut till studerande skapas en digital plattform baserat på
organisationernas befintliga system.

Focus area: Övriga projekt

Campus: Raseborg

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)

Project manager: Dana Björkström-Jung

Partners: Åbo Akademi