VERNA - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet UKM


Period: 27.1.2021 - 31.12.2022

Content: Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi utvecklar i samarbete med kårerna, ÅAS och Novium, en modell som stöder studerandes studieförmåga och välbefinnande genom att initiera gruppverksamhet som fokuserar på vardagscoaching, studiecirkelverksamhet och självstyrningskurser.Inspiration för gruppverksamheten hämtas från Kunttus modell för studieförmåga. För att nå ut till studerande skapas en digital plattform baserat på organisationernas befintliga system.

Focus area: Övriga projekt

Campus: Raseborg

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Dana Björkström-Jung

Partners: Åbo Akademi