Våtmarkskarta

Svenska Litteratursallskapet i Finland


Period: 10.2.2023 - 31.12.2024

Content: Projekt för att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.Det finns ingen enhetlig plan över var våtmarker, som effektivt reducerar näringsutsläpp i vattendrag och ökar samtidigt biodiversiteten, bäst kunde placeras. Detta projekt kommer att dels dokumentera var det i västra Nyland redan finns våtmarker och dels utveckla ett interaktivt kartverktyg som beskriver vilka platser som är bäst lämpade för olika typer av våtmarker och dammar.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Project owner: YH Novia

Partners: WWF Finland, Raseborgs stad/projekt Raseborgs å

Project manager: Stefan Heinänen

Partners: WWF Finland, Raseborgs stad/projekt Raseborgs å