Vasa Innocare - (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 13.8.2019 - 28.9.2022

Content: Projektets mål är att skapa en en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn iÖsterbotten. De konkreta åtgärderna inom projektet är att i en samskapande process med intressenter utveckla, testa ochutvärdera innovativa människocentrerade, etiska, meningsfulla tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality(VR). Detta sker inom två utvecklingsmiljöer (Åbo Akademi/Experience Lab och Novia/Campus Alere) samt på fältet ipiloteringspunkter.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Anne Hietanen

Partners: Åbo Akademi