Välfärdsteknologi Vasa - Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions- Vasa stad

Vasa stad


Period: 23.11.2020 - 29.2.2024

Content: Välfärdsteknologisamarbete. Nätverket ECHAlliance och samarbete mellan
högskolorna i Vasa kring välfärdsteknologi.

Slutrapport för digitala tjänster för barnfamiljer 2022:
Link to the report here:
https://create.piktochart.com/output/57865521-ia-rapport

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Vasa stad, Högskolestiftelsen i Österbotten

Project manager: Ann Backman

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola, Vasa Universitet