Vaccinationsmaterial - 2

Svenska kulturfonden


Period: 23.3.2021 - 25.3.2022

Content: För sammanställning av material om vaccination för publicering och användning inom utbildning och fortbildning inom vård. Utförs vid YH Novia i Vasa och är en fortsättning på Vaccinationsmaterial projektet.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Viveka Öling-Wärnå