Vaccination - Information om vaccination (Aktia och Otto Malm)

Period: 17.8.2017 - 15.3.2019

Content: Informationsspridning angående vacciner i Österbotten

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktiastiftelsen, Otto Malms stiftelse

Project owner: Novia

Project manager: Maj-Helen Nyback