Vaasa Welfare Technology Hub - (Högskolestiftelsen i Österbotten)

Period: 18.3.2019 - 3.6.2020

Content: Projektet samlar regionens aktörer inom välfärdsteknologi till ett nätverk för
gemensam forskning och utvecklingsåtgärder så, att vi bygger grunden för ett
välfärdsteknologikluster med lösningar där människan är i centrum i arbetsliv,
utbildning och affärsverksamhet. Utvecklingen inom välfärdsteknologin skapar
möjligheter och utmaningar också i Österbotten. Det finns många aktörer som
verkar inom området, men fungerande nätverk och strategiskt samarbete saknas.

Målet är ett nätverkssamarbete för forskning, utbildning, utveckling och
tillämpning på tre arenor – arbetsplatsen, hemmet och lärmiljön - för att ta
fram människo-orienterade teknologiska lösningar för vård, omsorg,
välbefinnande och ”ett gott liv”.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Högskolestiftelsen i Österbotten

Project manager: Annika Wentjärvi

Partners: Åbo Akademi


Homepage