Utveckling av undervisningen, konst och kultur

Novia Finances Ltd Svenska kulturfonden


Period: 31.8.2021 - 25.6.2023

Content: Projektinsatserna har som mål att stärka kulturutbildningarnas anpassning till de behov som finns i detomkringliggande samhället. Genom att utveckla och skapa förutsättningar för relevanta utbildningsformer/-innehåll vill vi öka angelägenhetsgraden för utbildningar inom kulturområdet.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond, Novia Finances Ltd

Project owner: Håkan Omars