Utveckling av undervisningen, konst och kultur

Svenska kulturfonden


Period: 31.8.2021 - 26.6.2023

Content: Projektinsatserna har som mål att stärka kulturutbildningarnas anpassning till
de behov som finns i det
omkringliggande samhället. Genom att utveckla och skapa förutsättningar för
relevanta utbildningsformer/-
innehåll vill vi öka angelägenhetsgraden för utbildningar inom kulturområdet.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond, Novia Finances Ltd

Project owner: Håkan Omars