Ungdomsforskning - Åbo (Sve.kult)

Svenska kulturfonden


Period: 20.4.2018 - 15.3.2019

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: ÅA

Project manager: Pia Liljeroth

Partners: ÅA