Ung i förening

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 3.1.2022 - 31.8.2023

Content: Projektets mål är att på ett för ungdomar attraktivt sätt presentera den samvaro och berikande sysselsättning som nejdensföreningar kan erbjuda och att öka ungdomars engagemang i föreningar, vilket dels kan ha en positiv effekt på de ungaspsykiska välmående, och dels innebär ett uppsving för föreningarna. Projektet strävar till att föreningar blir mera livskraftigagenom ett tillskott av unga medlemmar. Aktiva livskraftiga föreningar bidrar till ett högre socialt kapital och stärktsammanhållning i sin region.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu

Project manager: Azra Arnautovic

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu