Tulevaisuuden maanviljelijät

Period: 4.6.2021 - 10.3.2023

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022

Project owner: HAMK

Project manager: Heidi Barman-Geust


Homepage