Tillsammans mot det nya normala - digitalt

Europeiska socialfonden ESF


Period: 15.9.2021 - 31.8.2023

Content: "Tillsammans mot det nya normala - digitalt" är ett projekt med målet att höja den digitala kompetensen hos företagare och anställda med kunskaper i svenska, som jobbar i skärgårdens mikroföretag i Egentliga Finland.Målet är att stöda företagen och anställda så att deras digitala kompetens stiger och öka möjligheterna till samarbete för att skapa mer kundinriktade lösningar i en digital omgivning. Man vill i projektet även stärka företagarnas och de anställdas förmåga att hantera osäkerhet, genom att erbjuda deltagarna metoder och verktyg för detta.Planen är att via behovskartläggning och verkstäder samt smågruppsarbete stöda 30 personer som är företagare eller anställda med kunskaper i svenska som fungerar i mikroföretag i Egentliga Finlands skärgård. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft via digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt, ökar skärgårdens livskraft och stärker regionens strategiska mål. Projektet når via offentliga evenemang, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i skärgårdsregionen, regionen samt nationellt och nordiskt.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Europeiska socialfonden (ESF), Pargas stad, Kimitoöns kommun

Partners: Egentliga Finlands företagare

Project manager: Oskar Siegfrids

Partners: Egentliga Finlands företagare