Tillsammans mot det nya normala - digitalt

Europeiska socialfonden ESF


Period: 15.9.2021 - 15.1.2024

Content: "Tillsammans mot det nya normala - digitalt" är ett projekt med målet att höja
den digitala kompetensen hos företagare och anställda med kunskaper i svenska,
som jobbar i skärgårdens mikroföretag i Egentliga Finland.

Målet är att stöda företagen och anställda så att deras digitala kompetens
stiger och öka möjligheterna till samarbete för att skapa mer kundinriktade
lösningar i en digital omgivning. Man vill i projektet även stärka företagarnas
och de anställdas förmåga att hantera osäkerhet, genom att erbjuda deltagarna
metoder och verktyg för detta.

Planen är att via behovskartläggning och verkstäder samt smågruppsarbete stöda
30 personer som är företagare eller anställda med kunskaper i svenska som
fungerar i mikroföretag i Egentliga Finlands skärgård. Via projektet stärks
företagens konkurrenskraft via digital utveckling och ökat samarbete, vilket i
sin tur skapar tillväxt, ökar skärgårdens livskraft och stärker regionens
strategiska mål. Projektet når via offentliga evenemang, en öppen digital
plattform och förankring av resultaten även ut till företag, kommuner,
företagarföreningar och intressenter i skärgårdsregionen, regionen samt
nationellt och nordiskt.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Europeiska socialfonden (ESF), Pargas stad, Kimitoöns kommun

Project manager: Oskar Siegfrids

Partners: Egentliga Finlands företagare


Homepage