Technobothnia IoT Testing and Learning Hub - TB IoT

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 21.8.2017 - 31.12.2021

Content: Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för applikationer där fysiska enheter eller människor är försedda med sensorer. Sensorerna samlar in data från sin omgivning och levererar data via internet till ett datamoln eller till annan lagringsenhet som processar datat för sedan kunna styra eller övervaka den miljö där sensorn finns. De närmaste åren kommer olika tjänster och produkter som utformas kring IoT baserad teknik att öka markant. Samhället effektiveras och nya former av tjänster och produkter kommer att kunna erbjudas till allt fler. För vår region är det ytterst viktigt att vi etablerar ett kunnande och en möjlighet för våra högskolestuderande och företag att bli delaktiga i den globala utvecklingen. Företag och speciellt SM-företag i Österbotten saknar en testmiljö för att kunna utveckla sina egna IoT-idéer och -applikationer. Projektets primära mål är att bygga en läro- och testmiljö i Technobothnia som fungerar som en navel (hub) för utvecklandet av IoT applikationer i Österbotten. Eftersom Technobothnia redan är en samlingsplats för olika tekniker är det naturligt att bygga upp en IoT-testmiljö här. Testmiljön understöds av det befintliga kunnandet som redan finns hos de tre högskolor som samarbetar kring Technobothnia. Forskare, lärare och studeranden kan alla involveras och bidra till projektets aktiviteter. IoT test- och läromiljön kommer att byggas upp utgående från initierade case-studier. Casen fungerar som exempel på vilka problem som kan lösas med hjälp av IoTteknologi och målet är att inspirera SM-företag att komma till Technobothnia för att testa sina egna IoT-applikationer och -idéer.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vaasan yliopisto

Project manager: Tom Lillhonga

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vaasan yliopisto