TaideART

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.11.2015 - 31.12.2018

Content: Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.TaideART:n keskeiset tavoitteet ovat:1. Soveltaa Cuporen tekemää osaamistarvekartoitusta koulutuksen ja taiteilijoiden ammattitaidon kehittämiseen2. Luoda toimiva yritysyhteistyöverkosto taidealaa kouluttavien ammattikorkeakoulujen sekä yritysten ja yhteisöjen välille3. Luoda työkaluja, joilla taiteilija voi määrittää itsensä suhteessa työelämään

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Turun ammattikorkeakoulu

Partners: Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu

Project manager: Eva Forsman

Partners: Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu


Homepage