StudENT - En modell för hållbar entreprenörskapsvägledning

Konstsamfundet


Period: 15.8.2022 - 31.12.2025

Content: Detta projekt fokuserar på utveckling av entrprenörskapsvägledning inom högskolan.Vårt mål är att utveckla ett arbetssätt, en modell för vägledning av studerande i hållbart entreprenörskap, på basen av en svensk konstaterat fungerande modell. Dessutom ökar vi utbildningskvaliteten i och med att en ökad entreprenöriell kompetens stärker studerandes konkurrenskraft på arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet stärker möjligheten för studerande att starta eget.Vi vill ta fram en tydlig modell över en process som ger studerande större möjligheter att förverkliga sina idéer och öka sin entreprenöriella (intraprenörskap inkluderat) kompetens. Genom att träna sig i problemlösning, ifrågasätta befintliga lösningar och strukturer, arbeta medständiga förbättringar och se möjligheter när det uppstår problem kan studerande bidra med ett ”nytt mindset” som kan utveckla befintliga små och medelstora organisationer, företag och föreningar.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Konstsamfundet, William Thurings stiftelse

Project manager: Annemari Andrésen