Stora Komet - Vägledningsprojektet på svenska i Nyland

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.3.2016 - 29.3.2019

Content: Fokus i Stora Komet är att synliggöra vägledning på svenska i Nyland. Centralt är att underlätta övergångar - mellan olika utbildningar, till och från arbetslivet och till och från militärtjänst. Projektet arbetar för att utveckla nya metoder och verktyg för karriärvägledning.Projektets målsättning är att genom ett fungerande vägledningssamarbete bygga broar som främjar övergångarna mellan olika skeden i ungas liv. Projektet skall jobba för lösningar som gör övergångarna så smidiga och väl förberedda som möjligt, genom att utveckla förberedande kurser och olika studiepoängspaket. Man skall skapa en modell där karriärvägledningen är kopplad till den individuella studieplaneringen och utveckla arbetsböcker, verktyg som kan tas i bruk av olika utbildningsanordnare och övriga vägledare.Eftersom karriärvägledningen förändrats radikalt så behövs en fortgående fortbildning där karriärhantering, karriärvägledning och färdigheter i en global värld samlas och synliggörs. Det finns ett klart behov av ett samarbetsforum för de stödtjänster som erbjuds på svenska för att effektivera nyttjandet av tjänsterna, fylla luckorna samt definiera de svenska alternativen tydligare.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Luckan

Project manager: Dana Björkström-Jung

Partners: Luckan


Homepage