Sote-Tie - (ESF)

Period: 23.8.2019 - 28.9.2022

Content: (Sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta)Open SOTE-studiesHankkeen tarkoituksena on kehittää sote- alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta sisältäen sote-alan geneerisen osaamisen arvioinnin ja opintojen tarjonnan sekä työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten kehittämisen mallin, joka sisältää koulutusten suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Partners: Savonia-amk, Diakonia-amk, Hamk, Itä.suomen yliopisto, JAMK, Xamk, Kamk, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Samk, Tamk, Turun ammattikorkeakoulu, VAmk, Arcada

Project manager: Ann Backman

Partners: Savonia-amk, Diakonia-amk, Hamk, Itä.suomen yliopisto, JAMK, Xamk, Kamk, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Samk, Tamk, Turun ammattikorkeakoulu, VAmk, Arcada


Homepage