Songwriters of Kvarken

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 23.3.2021 - 3.2.2023

Content: Songwriters of Kvarken - är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten,Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik och KulturAkademin i Storuman.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader, Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Partners: Söfuk (YA), Kristinestad stad (Lafo)

Project manager: Mats Granfors

Partners: Söfuk (YA), Kristinestad stad (Lafo)


Homepage