Smart Marina - Contemporary harbours with soft energy technology - (Central Baltic)

Egentliga Finlands forbund Interreg Central Baltic


Period: 1.2.2018 - 6.4.2022

Content: Målsättningen med projektet är att höja servicenivån i 32 småbåtshamnar i det centrala Östersjöområdet. Detta sker genom investeringar i infrastruktur och tjänster med fokus på miljövänliga lösningar vid t.ex. el- och vattenförsörjning. Vi strävar efter att så många hamnar som möjligt ska uppnå certifieringarna Blå Flagg och Blue Star Marina som bevis på implementerade miljövänliga lösningar och hög servicenivå. Säkerheten i hamnarna ska utvecklas genom kartläggning, information och utbildning. Vi jobbar för moderna, aktiva och familjevänliga småbåtshamnar som genom att höja sin servicenivå bidrar till att förstärka dragningskraften i hela regionen. Novia fungerar som koordinator för de sju finska hamnarna i projektet.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Project owner: Ålands Utveckling AB

Partners: Valdemarsvik, Östhammar, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, Hiiu

Project manager: Rasmus Karlsson

Partners: Valdemarsvik, Östhammar, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, Hiiu


Homepage