Skräntärna

Period: 1.5.2015 - 10.2.2023

Content: Projektet är ett forskningsprojekt där samarbete bedrivs mellan YH Novia, Helsingfors universitet och Lunds universitet. Därtill innehåller projektet även en monitorerings-/förvaltningsaspekt var Forststyrelsen i Finland och Länsstyrelserna i Sverige är involverade. Även BirdLife Suomi ry., WWF Sverige, Sveriges Ornitologiska Förening & Skärgårdsstiftelsen deltar i arbetet. Strävan är att erhålla forskningsresultat och att koordinera monitoreringsmetoder för att på längre sikt kunna uppgöra en gemensam åtgärdsplan för arten i hela Östersjön.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Helsingfors universitet, Lunds universitet

Project manager: Patrik Byholm

Partners: Helsingfors universitet, Lunds universitet