Skolcoach - Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2021 - 31.12.2024

Content: Projektet stöder finlandssvenska skolelevers välbefinnande, interaktions- och studieförmåga genom att stärka skolcoachernas kompetens. Projektet klargör skolcoachernas arbetsbild och stöder deras kompetensutveckling. Projektet är 3-årigt och pågår 2021-2023

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Project manager: Carolina Silin