Servicedesign-verkstäder - tjänsteorienterad och behovsanpassad kunskap - (Svenska kulturfonden)

Svenska kulturfonden


Period: 15.8.2021 - 14.3.2023

Content: Service design kan ses som en verktygsback med modeller och tillvägagångssätt
som man kananvända för att utveckla offentliga och privata organisationer och
för att stöda människor i sin egen utveckling. Servicedesign kallas även
tjänstedesign. För studerande är det viktigt att kunna implementera
servicedesign i arbetslivet, där det finns en hög efterfrågan på
tjänsteorienterad och behovsanpassad kunskap. Detta gäller oberoende av vilken
inriktning studerande har i sina studier.Servicedesign omfattar ett flertal
verktyg som även stöder ett så kallat entreprenöriellt tankesätt, där
självledarskap och fokus på att hitta lösningar på problem är viktiga element.
Därför vill nu flera utbildningar vid yrkeshögskolan Novia tillsammans utveckla
ett samarbete kring servicedesign.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Hanna Guseff