Samhällskonstnär Sydösterbotten

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 5.9.2022 - 31.12.2024

Content: Ett pilotprojekt som startar hösten 2022 där vi i samarbete med Malakta öppnar upp en open call som bildkonstnärer, fotografer, musiker,inredningsarkitekter, grafiska designers och musik- och scenkonstpedagoger (dvs. professionellakulturarbetare från samtliga de områden vi utbildar inom på konst- och kulturinstitutionen) harmöjlighet att söka. Kulturarbetarna söker med sina egna projektidéer och har möjlighet attanställas som projektledare inom ramarna för FUI-verksamheten för en 1-4 månader lång periodför att jobba med det egna projektet.Inom ramarna för Frans Henrikson-finansieringen vill vi undersöka hur tillämpningen av sammakoncept skulle kunna fungera i Sydösterbotten, men i större skala och under längre tid. Målet äratt visa på konstnärers och kulturarbetares potential och drivkraft som innovatörer, inspiratöreroch samhällspåverkare och -utvecklare.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Nygrens stiftelse

Project owner: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Konstverkstaden Malakta

Project manager: Therese Sunngren-Granlund

Partners: Konstverkstaden Malakta