Salinity

Period: 3.12.2019 - 3.12.2019

Content: Ändamål: för att undersöka hur Östersjöns sjunkande salthalt påverkar
djurplankton och deras förökning

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Project owner: YH Novia

Project manager: Olivier Glippa