Responser hos djurplankton på havsförsurning och uppvärmning i den marina miljön

Finlands Akademi


Period: 1.9.2014 - 7.12.2018

Content: Projektet fokuserar på djurplanktonekologi och responser på ett varmare klimat i vår havsmiljö; vi är också intresserade av havsförsurning och hurudana långtidseffekter den kan ha i Östersjön. Vi jobbar med data från fält samt experiment och långtidsdata.Våra viktigaste forskningsintressen innefattar multipel stress, dvs hur klimatfaktorer pH, temperatur, salthalt och giftiga alger påverkar reproduktionsframgången, stressnivåer samt respiration, tillväxt och överlevnad hos djurplankton.Vi är baserade i Campus Raseborg och jobbar sommartid ute på Tvärminne zoologiska station. Olivier Glippa jobbar som post-doc i projektet. Louise Lindroos och Anna-Karin Almén är doktorader på extern finansiering

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Finlands Akademi

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Jonna Engström-Öst


Homepage