Reply+

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia


Period: 1.4.2016 - 31.3.2017

Content: Syftet med ”Reply+” är att stärka och försnabba startup-fasen för företag i gränssnittet mellan tekniskt kunnande och konstnärlig kompetens i Österbotten. Projektet har tagit fram en startup-handbok för branschöverskridande innovation och gett stöd till nya företag att skapa lönsamma branschöverskridande innovationer. Projektets målgrupp är spelindustrin.Projektets huvudsakliga fokusområden:- Kund- och företagsutveckling- Användarcentrerad design (UCD)- Branding av företaget och dess produkter

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), via Birkalands förbund, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola


Homepage