REDIT - vertical slice

Novia Finances Ltd Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.3.2023

Content: "REDIT - vertical slice" är ett fortsättningsprojekt på REDIT projektet. Projektet handlar om att utveckla ett språkspel som nyanlända kan använda när de ska lära sig svenska i Finland. I detta projekt fokuseras det på att skapa denna vertical slice, dvs ett demo med full funktionalitet från ett visst begränsat avsnitt i spelet.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Novia Finances Ltd

Project owner: Tobias Björkskog

Partners: Åbo Akademi

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Åbo Akademi