RAGNARÖK (Edda)

Harry Schaumans stiftelse Konstsamfundet Otto A. Malms donationsfond Svenska kulturfonden


Period: 5.9.2019 - 9.3.2021

Content: Projekt Edda undersöker vad ny digital teknik kan tillföra konstnärliga processer och utbildningar. Projektets målsättningar är att höja kompetensen bland lärare och handledare inom kulturutbildningarna vid Campus Allegro och bygga nordiska kompetensbroar till andra konstnärliga utbildare i Norden. Projektet skapar ett pilotprojekt kring hur man i konstnärlig utbildning kan utforska användning av ny teknik med hjälp av devising inom en postdramatisk scenisk produktion och ger studerande förutsättningar att med professionell handledning utforska användning av ny teknik i sin instrumentella utveckling.Hela kulturenheten inom Yrkeshögskolan Novia deltar i projektet, med utgångspunkt i utbildningen i scenkonst. Att utgångspunkten är inom scenkonsten beror på att man inom den utbildningen har större vana att arbeta utan färdigt manus eller partitur (devising som metod). Musikstuderande kommer att vara med i föreställningen och likaså våra studerande från utbildningen i konst, foto och design.Projekt Ragnarök understöds av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Otto A. Malms donationsfond och Harry Schaumans stiftelse.

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Otto A. Malms Donationsfond, Harry Schaumans stiftelse

Project owner: YH Novia

Project manager: Oona Haapamäki


Homepage