Qvarken Game Lab

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 2.3.2021 - 31.10.2022

Content: Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt. Ambitionen med det intensiva genomförandeprojektet är att verksamheten ska utvecklas och etableras under projekttiden för att sedan kunna fortsätta att vidareutvecklas på egna ben efter projektets slut.Projektet vill etablera gränsöverskridande kompetenscenter för spelindustrin som skapar tillväxt av spelbolag i regioner där den idag är bristfällig. Detta görs bland annat genom att koppla ihop nätverk, öka innovationshöjden och konkurrenskraften med att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom game jams och hackathons, samt att arbeta med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Skellefteå Science City, Kramfors kommun

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Skellefteå Science City, Kramfors kommun


Homepage