Qvarken Game Industry

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.8.2017 - 15.2.2021

Content: Syftet med projektet Qvarken Game Industry är att stärka och snabba upp startup-fasen och internationaliseringen för företag inom spelindustrin. Projektet är samtidigt startskottet för en transnationell etablering av nätverket Arctic Game Lab som skall etablera en spelutvecklingsindustri i norra Norden genom att färga befintligt innovationssystem med spelindustrins möjligheter.Projektet implementerar verktyg och affärsutvecklingsprocesser för spelindustri i innovationssystemet i Österbotten och Västerbotten, ökar spelföretagens kompetens kring affärsutveckling och internationalisering på den globala spelmarknaden, ökar antalet företag inom spelindustrin i såväl Österbotten och Västerbotten samt initierar ett tätare samarbete kring spelindustrins utveckling över kvarken.Projektets primära målgrupp är företag inom spelindustrin i Österbotten och Västerbotten. Därtill arbetar projektet även med att nå och stödja potentiella företagare inom spelindustri. En sekundär målgrupp i projektet är också affärsrådgivare och andra aktörer inom det österbottniska och västerbottniska innovationssystemet.Under projekttiden genomförs två omgångar av accelerationsprocesser för spelföretag samt nätverksbyggande event i Österbotten och Västerbotten som initierar internationella kopplingar till spelindustrin i Kvarkenområdet.Då projektet avslutas i januari 2020 har projektet resulterat i ett mer välfungerande system för affärsrådgivning inom spelindustri i Kvarkenregionens innovationssystem. Ett nätverk har etablerats för utveckling av spel och spelindustrin inom ramarna för det transnationella nätverket Arctic Game Lab samtidigt som spelindustrin i Kvarkenregionen har mognat och professionaliserats genom det ökadesamarbetet samt förbättrad kompetens inom affärsutveckling och internationalisering.Fokus: spelindustri

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Arctic Business Incubator AB

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Arctic Business Incubator AB


Homepage