QvarkCon Game Conference

Interreg Botnia Atlantica


Period: 29.9.2018 - 27.11.2018

Content: För att fira European Cooperation Day ordnades QvarkCon Game Conference i
Jakobstad 27-29 september 2018. Då omvandlades Campus Allegro till en
interaktiv spelvärld. Under eventet fick besökare gå in i unika spelrum och
testa på olika typer av dataspel, såsom Happy Ducks, Stresscafé eller
Zombielabyrinten. Under dagarna fick besökarna lära sig hur olika
betalningsmodeller (Monetization) fungerar, t.ex. köp av guld eller diamanter
inuti ett spel. Under QvarkCon fick besökarna ta del av föreläsningar av
framstående föreläsare från branschen, Eugen Sudak & Tom Kinniburgh.

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: European Cooperation Day, Interreg - Botnia Atlantica

Project owner: YH Novia

Project manager: Tobias Björkskog