Qvarkcon 2020

Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 14.9.2022

Content: Evenemanget Qvarkcon går av stapeln 7.4.2022!Syfte: Att visa för allmänheten hur User Experience (användarupplevelser) fungerar i dataspel genom att skapa interaktiva spel som besökarna kan delta i. Samtidigt hålls en live konsert i Schaumanssalen med musik från dataspelsvärlden.Målet är att för allmänheten få en bättre förståelse för hur viktiga användarupplevelserna är inom dataspelsbranschen. QvarkCon ska vara ett event som är roligt, lärorikt och fyllt av spännande element från spelindustrin. Målgruppen är studerande, företagare, föräldrar och barn som är intresserade av hur spelindustrin fungerar.Uppdatering: pga covid och sjukfrånvaro ställs de interaktiva spelen in.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Mikael Norrgård