PUSS - Pedagogisk utveckling som stöder studerande

Svenska kulturfonden


Period: 28.4.2022 - 31.12.2024

Content: "Pedagogisk utveckling som stöder studerande - PUSS" har som mål att utveckla pedagogiska lösningar som stöder kreativitet, sammanhållning, entreprenöriellt tänkande och teamanda bland studerande i en miljö där digitaliseringen av undervisningen har haft en hämmande inverkan. Projektet PUSS fokuserar på utveckling av företagsekonomiska institutionens utbildning som baserar sig på teaminlärning, och på det stöd som tekniska och digitala verktyg och plattformar kan ge just den utbildningsform som finns inom institutionen. Målet är att erfarenheterna från det institutionsinterna arbetet sedan kan spridas till övriga institutioner.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Hanna Guseff