Projekt- Regionalt till socionom inom småbarnspedagogik - Jakobstad

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia


Period: 3.10.2022 - 31.12.2026

Content: Detta projekts avsikt är att bidra till Jakobstadsregionens personalstrukturförändring inom småbarnspedagogiken. Projektet innebär en kartläggning av personalstrukturen och behovet av småbarnspedagoger i regionen samt skapande av nätverk och främjande av praktik och småbarns- pedagogikens synlighet. Avsikten är således att utveckla småbarnspedagogiken och på sikt i Jakobstadsregionen öka antalet behöriga socionomer inom småbarnspedagogik. Projektet vill även synliggöra högskolans regionala möjligheter till utveckling och synergieffekter i lokal och regional kontext.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad, Kronoby kommun, Pedersöre kommun

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre

Project manager: Carita Blomström

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre