Projekt-Regionalt till sjukskötare - Raseborg

Period: 16.1.2023 - 31.12.2028

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Raseborgsstad

Project manager: Michaela Jalava