Pro Naturbruk

Konstsamfundet


Period: 13.8.2014 - 28.1.2022

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Utbildnings stiftelsen Sydväst, Konstsamfundet, Svenska Småbruk

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Niklas Andersson