Pro Bioekonomi 2.0

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 1.1.2020 - 31.12.2025

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Utbildningsstiftelsen Sydväst

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Gun Karell