Praktik 2.0 - Höjning av yrkeshögskoleutbildningens profil genom att utveckla studerandes praktik.

Konstsamfundet


Period: 12.8.2020 - 31.12.2024

Content: Projektet Praktik 2.0:s målsättning är att höja yrkeshögskoleutbildningens profil och attraktivitet genom att vidareutveckla studerandes praktik i formen av flexibla forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser (FUIresurser). Projektet strävar till att ta fram verktyg för att öka möjligheten till mera praktik-, projekt- och examensarbeten.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Konstsamfundet

Project owner: Novia University of Applied Sciences

Project manager: Katrin Asplund