Personcentrering av vården - (Aktia/Konstsamfundet)

Konstsamfundet


Period: 16.5.2019 - 24.1.2022

Content: Åter-humanisering av vården samt medkänsla i arbetet med människor betyder att gå tillbaka till grunden för all vård och omsorg, vilket kräver andra färdigheter än enbart tekniskt utförande i biomedicinsk kontext. Detta projekt strävar till att ge vårdstuderande färdigheter i helhetsmässig vård där patienten bemöts som likvärdig. Genom projektet metoder till pedagogiska lösningar skapas som stöder detta. Med hjälp av olika uppgifter kan studerande ges övning i att identifiera de vårdbehov som upprätthåller välmående och dignitet specifikt hos äldre personer, som är de mest utsatta inom den teknokratiska vården. Studerande kan även ges möjlighet utveckla tänket kring patientens berättelse, genom åter-humanisering och personcentrering av vårdarbetet. Dessutom kan pedagogiska modeller inom utbildningen av sjukskötare utvecklas som senare kan överföras till praktiskt arbete.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Aktia stiftelsen, Konstsamfundet

Project manager: Sirkku Säätelä