Ota minut mukaan- Ta mej med- ”Liikunta porttina lasten ja perheiden osallisuuteen” - Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen


Period: 5.5.2022 - 15.1.2024

Content: Hankkeessa tuotamme varhaiskasvatuksen ammattilaisille uudenlaista osaamista alle kouluikäisten lasten osallisuuden tukemiseen ja liikunnallisemman arjen edistämiseen.Järjestämme varhaiskasvatuksen ammattilaisille viisiosaisen koulutuskokonaisuuden (laajuus yht. 5 op). Se antaa uutta osaamista ja työkaluja lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen liikunnan avulla osana varhaiskasvatuksen arkea. Hankkeen tuloksena syntyy koulutus- ja kehittämistyöskentelyn kautta tuotettu varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuuden toteutumisen toimintamalli ja materiaalipaketti.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Utbildningsstyrelsen

Partners: Turun ammattikorkeakoulu, Sateenkaari Koto ry, Reunamo Education Research Oy

Project manager: Lena Storbacka-Järvinen

Partners: Turun ammattikorkeakoulu, Sateenkaari Koto ry, Reunamo Education Research Oy