Osaamistehdas

Europeiska havs och fiskerifonden NTM


Period: 25.10.2018 - 30.6.2021

Content: Osaamistehdas-hanke on turkulaisten korkeakoulujen yhteishanke, jonka tavoitteena on korkeakoulutason teknillisen osaamisen laadun ja määrän lisääminen koulutuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Positiivisen rakennemuutoksen tilanne edellyttää Turun korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä sekä koko Suomen teknillisen korkeakoulutuksen resurssit yhteen kokoavan koordinaatiorakenteen luomista. Osaamistehdas -hankkeen tehtävä on käynnistää pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja helpottaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaa osaamistarvetta ripeällä aikataululla.Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Novian lisäksi myös Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Turku Science Park. Hanke saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Financers: Europeiska havs- och fiskerifonden, NTM

Project owner: Turun Ammattikorkeakoulu

Project manager: Mirva Salokorpi