OpiToi - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - FoU Företagsekonomi (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 1.8.2018 - 1.3.2022

Content: Främjandet av företagande vid högskolor stärker studerandes entreprenörskap och stöder övergången till att möta arbetslivets behov. Ett nationellt högskoleprojekt med nio universitet och åtta yrkeshögskolor. Målet med projektet är att stärka studerandes entreprenörskompetenser genom att utveckla verksamhetsmiljöer för entreprenörskap samt skapa modeller och processer för pedagogiskt bruk.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Project owner: Aalto-yliopisto

Partners: Åbo Akademi, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Åbo Akademi, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu