OpiToi - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - FoU Företagsekonomi (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 1.8.2018 - 1.3.2022

Content: Främjandet av företagande vid högskolor stärker studerandes entreprenörskap och
stöder övergången till att möta arbetslivets behov. Ett nationellt
högskoleprojekt med nio universitet och åtta yrkeshögskolor. Målet med
projektet är att stärka studerandes entreprenörskompetenser genom att utveckla
verksamhetsmiljöer för entreprenörskap samt skapa modeller och processer för
pedagogiskt bruk.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Project owner: Aalto-yliopisto

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Åbo Akademi, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu