OPCW - Organic pollutants in coastal waters, plankton communities and benthic fauna

Svenska kulturfonden


Period: 17.4.2020 - 31.5.2023

Content: Förekomst, utbredning och effekt av läkemedelsrester, resistenta flamskyddsmedel samt nya potentiella fluorerade organiska miljögifter i västnyländska kustvatten, plankton samt bottenfaunaProjektet i korthet (mål, åtgärder, resultat): Miljöprover (vatten, plankton, bottensediment) kommer att tas i den västnyländska kustmiljön, inklusive Pojoviken och Tvärminne för att bestämma kemikaliseringen av omgivningen. Därtill kommer vi att utföra akvarieexperiment för att under kontrollerade former bestämma hur de olika föreningarna ackumuleras eller sönderfaller beroende på varierande temperatur. Från fauna mäter vi stress samt halter av fettsyror som indikator på miljöns kvalitet.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: CH-Bioforce

Project manager: Otto Långvik

Partners: CH-Bioforce