OboDigI 4.0 - Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.8.2021 - 31.10.2022

Content: Mål:Projektets övergripande målsättning är att genom en effektiv kunskapsöverföring till regionens företag åstadkomma ett slags digilyft hos dessa..Beskrivning:För att mildra effekterna av koronaepidemin och upprätthålla internationell konkurrenskraft krävs av företag särskilt mycket uppmärksamhet på digitalisering. I den här situationen behöver företag också den senaste informationen av möjligheter och risker förknippade med teknik och digitalisering. I samarbete med yrkeshögskolor i regionen ordnas aktiviteter som direkt gynnar företag, såsom webinar, workshops och demonstrationer om robotik, artificiell intelligens, sakernas internet och cybersäkerhet. Detta kommer att skapa en våg av digitalisering i regionen, vilket leder till återhämtning av företag koronakrisen accelererar och den internationella konkurrenskraften förbättras. Åtgärderna består av informationstillfällen, workshops och demonstrationer.När epidemin fortsätter är det möjligt att utföra operationerna på distans. Målet är att ge företag i regionen den senaste informationen om möjligheterna till digitalisering för att utveckla sin egen verksamhet. De videoklipp som producerats är tillgängliga via YouTube-kanalen.Som ett resultat av åtgärderna kommer företagen att ha praktisk kunskap och implementeringsmetoder för att optimera befintlig verksamhetsamt en vision om de nya möjligheter som digitaliseringen medför samtidigt som riskfaktorerna hålls låga.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Centria

Partners: Centria, Vasa Yrkeshögskola

Project manager: Sören Mattbäck

Partners: Centria, Vasa Yrkeshögskola