#Nylandsbygd

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU


Period: 2.3.2020 - 1.10.2020

Content: #Nylandsbygd – #Uusimaaseutu är ett tvåspråkigt informationsprojekt.Projektet informerar om aktiviteter som är knutna till det nyländskalandsbygdsprogrammet. Projektet informerar om finansieringsmöjligheter för både företagare och jordbrukare samt sprider goda exempel på lokal utveckling.Informationen hittas på webbsidan www.nylandsbygd.fi och www.uusimaaseutu.fisamt på projektets Facebook-sidor Nylandsbygd - Uusimaaseutu ochUusimaaseutu – Nylandsbygd, Instagram på Uusimaaseutunylandsbygd samt på Twitter Uusimaaseutu.Projektets främsta målgrupper är företagare, jordbrukare, projektaktörer ochinvånare som är intresserade av lokal utveckling i Nyland.#Nylandsbygd – #Uusimaaseutu har fått finansiering från Europeiskajordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Nylands NTM-Central.Projektet genomförs av Hämeen ammattikorkeakoulu i samarbete med YrkeshögskolanNovia.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Project owner: Hämeen ammattikorkeakoulu

Partners: HAMK

Project manager: Annika Söderholm-Emas

Partners: HAMK