NY musikteater

Konstsamfundet Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2015 - 31.12.2019

Content: Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform där de kan utveckla sitt konstnärskap. Inom ramen för Svenska Kulturfondens specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias enhet för forskning och utveckling i Jakobstad ett treårigt projektunderstöd med syfte att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.Syftet med detta projekt är att spränga gränserna för vad musikteater kan vara och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.Fokus: Ny musikteater

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Schaumansalen, Konstuniversitetets Teaterhögskola

Project manager: Annika Mylläri

Partners: Schaumansalen, Konstuniversitetets Teaterhögskola


Homepage