Novia-hub Sydösterbotten - Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa synergieffekter genom systematisk närvaro av en högskola i regionen

Period: 1.3.2022 - 29.2.2024

Content: Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa synergieffekter genom systematisk närvaro av en högskola i regionen.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Frans Henriksons Testamentfond

Project owner: YH Novia

Project manager: Petra Ylitalo


Homepage