Myrsky - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Europeiska socialfonden ESF


Period: 2.1.2023 - 29.12.2023

Content: De plötsliga och oväntade förändringarna (corona, kriget i Ukraina) i verksamhetsmiljön de senaste åren har kraftigt påverkat mikro-, små- och medelstora företags verksamhetsvillkor och konkurrenskraft. I en förändringssituation är förnyelse viktigt för att upprätthålla konkurrenskraften. När det gäller att återgå till det nya normala och uppnå tillväxt är det viktigt att regionernas starka kompetens inom forsknings-, utbildnings- och innovationsorganisationerna utnyttjas i ännu bättre grad i affärsverksamheten i framtiden. Det är viktigt att forskningsinformation i allt högre grad kan riktas till företagens användning, och kompetensutvecklingen svarar effektivt mot företagens behov och att företagen är medvetna om dessa möjligheter.Målet med projektet är att stödja företag i Västra Finland i återhämtning efter krisen orsakad av covid-19-pandemin, genom ett samarbete mellan yrkeshögskolorna erbjuder företagen mikrostudieenheter och sparring. Projektets åtgärder erbjuder stöd för de deltagande företagens och dess personals förmåga att anpassa och utnyttja förändringar i verksamhetsmiljön. Dessutom främjar projektet den gröna omställningen och hållbar utveckling genom att erbjuda deltagarna mikrokompetenser och sparring kring dessa teman.Målet med projektet är att skapa snabba åtgärder för företag från coronapandemin i samarbete med yrkeshögskolor (22).till återhämtning inom teman grön omställning, förändringsförmåga och digitalisering. Projektet kommer att skapa en nationellUppsättningen färdigheter som erbjuds små och medelstora företag och mikroföretag, som implementeras av finska entreprenörer, handelskammare,i samarbete med regionala entreprenörsorganisationer och yrkeshögskolor (22 yrkeshögskolor). Yrkeshögskolorerbjuda mikrostudieenheter (färre än 3op), som kan genomföras oavsett tid och plats, utan kostnad. Yrkeshögskolorna skapar projektetunder nära samarbete även med den utbildning som Suomen Yrittäjie erbjuder. Utöver detta är det organiseratinformations- och sparringsevenemang för företag i stora regioner. Som ett specifikt mått på företagssamarbete, varje deltagareYrkeshögskolan bedriver egen verksamhetsinriktad utvecklingsverksamhet kopplad till regionens och mikrostudieenheternas särskilda behovteman och därigenom fördjupa företagens kunnande och förändringsförmåga. Projektet finansieras av anslagen från REACT-EU-instrumentet som en del av unionen åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Tampereen ammattikorkeakoulu

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vasa yrkeshögskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vasa yrkeshögskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu