Musikteori i praktiken (Notio)

Svenska kulturfonden


Period: 20.3.2018 - 29.11.2019

Content: Vi bygger nästa generations undervisningsmetoder tillsammans med sikte på den digitala marknaden. New York University, musedlab är världsledande inom utveckling av digitala applikationer. Åbo akademi gör forskning runt projektet och användarupplevelsen. Tillsammas med bland annat tobii eyetracking har vi tillgång till den senaste tekniken inom eyetrecking. Genom detta är det möjligt att se hur studerande använder digitala apllikationer och de i praktiken använder applikationerna. Innehållet bygger på nytt material baserade på nya metoder.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Partners: Åbo Akademi, New York University, Tobii Eyetracking

Project manager: Mats Granfors

Partners: Åbo Akademi, New York University, Tobii Eyetracking