Moderna sagor i digital form

Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.2.2020 - 7.2.2022

Content: Projektet ska skapa en kreativ miljö genom att sammanföra berättare av moderna sagor med spelutvecklare och utvecklare av digitala medier. Vid workshops ta fram 3-5 moderna sagor i form av spel, digitala medier eller applikation för barn och ungdom. Projektet ska utreda möjligheten till en enkel och öppen utvecklingsplattform, genom ett utvecklingsseminarium sprids resultaten om socialt hållbara digitala spel och applikationer.I projektet kombineras modern teknologi (digitala lösningar, IKT, applikationer, speldesign m.m.) med sagoberättande för att skapa socialt hållbara spel och virtuella berättelser för barn.SEKRETESSPOLICY - "Moderna Sagor" applikationenUppdaterad 2021-05-241. Moderna Sagor applikationen sparar ingen personlig data från användaren. 2. Det krävs inga behörigheter för att använda applikationen. Det som sparas på enheten är sago-inställningarna och hur långt användaren framskridigt i varje enskild saga. 3. Åtkomst till internet behövs när användaren första gången laddar ner data (ljudfiler och bildfiler) separat för varje saga.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Leader, Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Partners: Stiftelsen Juthbacka

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Stiftelsen Juthbacka